Nádory močového měchýře
http://www.mechyr.nadory.cz/

Jiné nádory

Hemangiom

Hemangiomy močového měchýře jsou poměrně vzácné, častěji se vyskytují v souvislosti s některými syndomy (Sturgeův Weberův sy, apod.). Hematúrie bývá nejčastějším klinickým příznakem.

Botryoidní rhabdomyosarcom

Rhabdomyosarkomy se vyskytují častěji u dětí, poměr postižených chlapců a děvčat je podle některých studií až 3:1. Nejčastějším histologickým typem je botryoidní rhabdomyosarkom. Většinou se jedná o polypoidní šedavé hmoty. Histologicky jsou tvořeny kulatými až vřetenitými buňkami uloženými v edematózním stromatu. Prognóza je většinou příznivá.

Leiomyosarkom

Leiomyosarkom je nejčastějším typem u dospělých, obvykle se vyskytuje u mužů ve věku mezi 40-60 roky. Cystoskopicky jde obvykle o neohraničené tumory s exulcerovaným povrchem. Vzhledem k častému metastazování není prognóza příznivá.

Feochromocytom (paragangliom)

Jde o velmi vzácný tumor tvořící méně než 0,1 % nádorů močového měchýře. Vyskytuje se v širokém věkovém rozmezí, poměrně často pacienti udávají hematúrii. Přibližně u poloviny pacientů je možné porkázat symptomy se vztahem k produkci katecholaminů, zejména v souvislosti s močením či plným močovým měchýřem.

Různé

V močovém měchýři se dále vyskytují tumory prorůstající z okolí (git, genitál) či nádory do močového měchýře metastazující.

Nádory močového měchýře