Nádory močového měchýře
http://www.mechyr.nadory.cz/

Uroteliální nádory

Staging

Staging dle:
Sobin L. H., Wittekind Ch.: UICC - International Union Against Cancer, TNM klasifikace zhoubných novotvarů, páté vydání 1997, česká verze 2000. České vydání ÚZIS ČR, Praha, 2000, 189 s.
T-primární nádor
TXprimární nádor nelze hodnotit
T0bez známek primárního nádoru
Taneinvazivní papilární karcinom
Tiskarcinom in situ ("plochý nádor")
T1nádor se šíří do subepiteliální pojivové tkáně
T2nádor se šíří do svalové vrstvy
T2anádor infiltruje povrchovou vrstvu svalovou (vnitřní polovinu)
T2bnádor infiltruje hlubokou vrstvu svalovou (zevní polovinu)
T3nádor infiltruje perivezikální tkáně
T3amikroskopicky
T3bmakroskopicky
T4nádor se šíří do okolních orgánů: prostaty, dělohy, pochvy, stěny pánevní nebo stěny břišní
T4anádor se šíří do prostaty nebo dělohy nebo pochvy
T4bnádor infiltruje pánevní stěnu nebo břišní stěnu
N-regionální lymfatické uzliny
N1metastáza v jedné mízní uzlině, 2 cm nebo menší v největším rozměru
N2metastáza v jedné uzlině větší než 2 cm, ale ne větší než 5 cm v největším rozměru, nebo vícečetné metastázy v mízních uzlinách ne větší než 5 cm v největším rozměru
N3metastáza v mízní uzlině větší než 5 cm v největším rozměru
M-vzdálené metastázy
MXvzdálené metastázy nelze hodnotit
M0nejsou vzdálené metastázy
M1vzdálené metastázy
Obr.Hluboká invaze uroteliálního karcinomu do stěny močového měchýře Obr.Zvýraznění svalové vrstvy barvením s protilátkou proti Actinu S.
Nádory močového měchýře